Privacy en inzage gegevens

Het Spectrum legt verschillende gegevens vast van bewoners, klanten, medewerkers, vrijwilligers en van de kinderen op het kinderdagverblijf. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en hanteren de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In een privacy reglement is aangegeven hoe Het Spectrum met de verwerking van persoonsgegevens omgaat.

U kunt de folder Bescherming van uw persoonsgegevens opvragen via info@hetspectrum.nl