Herontwikkeling

Vreedonk

Om nog beter te kunnen voldoen aan de woonwensen en om zorgmedewerkers goed hun werk te laten doen, wil Het Spectrum veranderingen aanbrengen binnen de locatie Vreedonk. Er komen appartementen, gezamenlijke huiskamers met buitenruimtes voor bewoners bij.

Uitbouwen en herinrichten Vreedonk

Vreedonk ondergaat een metamorfose. Het pand is jaren geleden gebouwd en ingericht als verzorgingshuis. Sinds een aantal jaar is Vreedonk – binnen de bestaande mogelijkheden – veranderd in een verpleeghuislocatie.

Wat gaat veranderen?

Het Spectrum wil bewoners en medewerkers goede, comfortabele woon- en werkruimte bieden. De verbouwplannen verbeteren ruimtelijke kwaliteit, effectiviteit en leefbaarheid. Bijvoorbeeld door verpleeghuisbewoners meer bewegingsvrijheid te geven.

Door Vreedonk te verbouwen is het mogelijk Open PG te realiseren. Dan kunnen bewoners zich vrijer bewegen door het pand en binnen een vastgelegde kring ook erbuiten. De bewegingsvrijheid is per persoon aan te passen, want de veiligheid van bewoners is altijd het belangrijkste uitgangspunt.

Om deze wensen te realiseren, zijn veranderingen nodig:

  • Op de bovenste etage: nieuwe ruime huiskamers met buitenruimten. De huidige huiskamers zijn op de etages gevestigd in ruimten die oorspronkelijk waren bedoeld als kantoor.
  • Op de begane grond: nieuwe appartementen en huiskamer. De huidige huiskamer is (tijdelijk) gevestigd in de voormalige kappersruimte.
  • Ruimte voor behandeling en activiteiten.
  • Uitbreiding van het aantal zorgappartementen.
  • Herschikken en uitbreiden van de parkeerplaatsen

De bestaande verbindingsgang met de aanleunwoningen van Trivire komt met deze plannen te vervallen. De gang gebruiken de bewoners van de aanleunwoningen zelden en voor het parkeren van hun scootmobielen biedt Trivire een andere oplossing.

Met elkaar meedenken

Gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring staat centraal bij het maken en invullen van de plannen. Het Spectrum deelt vanaf de idee-fase al de plannen met Trivire en Gemeente Dordrecht.

Daarnaast zijn medewerkers en vrijwilligers van Het Spectrum er nauw bij betrokken via werkgroepen. Zij kunnen vanuit hun praktijkervaring en deskundigheid goede aanvullingen geven.

Heeft u vragen over dit project? Alle updates