Het Spectrum bouwt aan

Woongeluk in Dordrecht

We leven steeds langer en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Met hulp als dat nodig is. Pas als het echt niet meer kan, verhuizen we naar een verpleeghuis. Deze leefstijl vraagt om een andere zorgbenadering. Het Spectrum speelt daarop in met diverse vastgoedprojecten verspreid over de diverse wijken in Dordrecht.

De meeste herontwikkelingsprojecten zijn op de terreinen van Het Spectrum zelf. Tevens zijn er op termijn plannen voor nieuwbouw op andere locaties.

Om de plannen uit te voeren, werkt Het Spectrum samen met onder andere externe deskundigen, woningcorporaties en de Gemeente Dordrecht.

Waarom heeft Het Spectrum deze bouwplannen?

Het Spectrum heeft verspreid over het eiland van Dordrecht diverse locaties. Enkele daarvan zijn in eigen bezit, andere huurt Het Spectrum van woningcorporaties. In de afgelopen jaren heeft Het Spectrum kritisch gekeken naar het eigen vastgoed en een Strategisch Vastgoedplan gemaakt.

De locaties De Sterrenlanden en Vreedonk zijn technisch en functioneel verouderd en daardoor onvoldoende geschikt om in de toekomst de kwalitatieve woon-, zorg­ en welzijns-diensten te bieden waarvoor Het Spectrum staat.

Daarom zijn in het Strategisch Vastgoedplan uitgangspunten benoemd over hoe Het Spectrum omgaat met de technisch en functioneel verouderde vastgoedportefeuille. Daaruit volgen diverse herontwikkelingsprojecten en nieuwbouwplannen.

Het Spectrum laat zich bij de (grote) individuele projecten bijstaan met externe deskundigheid en expertise op het gebied van vastgoed, financiën en juridische aspecten.

Heeft u vragen over een bouwproject?

Wilt u in de e-mail uw naam, contactgegevens en het bouwproject noteren?
Dan kan de juiste betrokkenen binnen Het Spectrum uw vraag beantwoorden.