Herontwikkeling Vreedonk

Zorgvisie van Het Spectrum

Het is voor alle collega’s en vrijwilligers van Het Spectrum het dagelijks werk: zorgen voor anderen. Maar doen we het nog zoals verpleeghuiszorgbewoners en revalidatieklanten het graag willen?

Hoe kunnen we de bewegingsvrijheid voor mensen met dementie verbeteren en OpenPG realiseren? Welke technische middelen zijn daarvoor nodig? Hoe kunnen we ons werk aanpassen aan de wens van bewoners en klanten om meer zelf te doen? Hoe kunnen we familieleden en mantelzorgers er nog meer bij betrekken? Wat wordt van de zorgmedewerker van de toekomst gevraagd?

Met deze vragen is Het Spectrum aan de slag gegaan. Daarvoor hebben bewoners, contactpersonen van bewoners, medewerkers en vrijwilligers vragenlijsten ingevuld en zijn er allerlei groepsgesprekken gevoerd. De antwoorden op deze en vele andere vragen, bundelen we samen in een ZORGVISIE Verpleeghuiszorg & Revalidatie. Een uitgebreide beschrijving hoe Het Spectrum kijkt op de zorg voor verpleeghuiszorgbewoners en revalidatieklanten. Dit geeft onder meer richting aan de invulling van de vastgoedplannen voor Vreedonk. De planning is om de Zorgvisie in het laatste kwartaal van 2022 vast te stellen.

Meer weten over dit project?
Herontwikkeling

Vreedonk

Om nog beter te kunnen voldoen aan de woonwensen en om zorgmedewerkers goed hun werk te laten doen, wil Het Spectrum veranderingen aanbrengen binnen de locatie Vreedonk. Er komen appartementen, gezamenlijke huiskamers met buitenruimtes voor bewoners bij.

Meer weten over dit project?

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief over de verschillende projecten verschijnt meerdere keren per jaar.